Vi hjälper dig mot arbete och utbildning

På Arbete och Utveckling i Sverige lägger vi upp en strategisk plan och arbetar oss igenom det på ett effektivt sätt. Du berättar för oss vad dina ambitioner och mål är och tillsammans arbetar vi igenom det med våra jobbcoacher.
På uppdrag genom Arbetsförmedlingen hjälper vi dig att korta din väg i ditt sökande.

arbete och utbildning i sverige

Att vara långtidsarbetslös, att inte ha en riktigt sysselsättning där man känner att man gör någon nytta i vardagen kan kännas jobbigt inte minst ekonomiskt. Vårt mål är att du ska få ett arbete eller en utbildning så fort som möjlig.

intervjuteknik

Tillsammans, med våra jobbcoacher och yrkes-studievägledare, får du en gedigen grund att stå på. Arbetsmarknaden är stor och vi finns här för att hjälpa dig igenom detta.

Hjälp till anpassat stöd

Som deltagare får du tillgång till webinarier (föreläsning online), workshops och rekryteringsträffar, där du får möjlighet att deltaga i speedmeeting med företagare som är i behov av fler medarbetare.

Motivation och drivkraft

Det vi behöver förstå är att motivation ter sig olika för olika människor, ingen är den andra lik, men i grunden handlar det om att skapa en lust att göra saker.
Våra jobbcoacher hjälper dig med detta.

Hos oss får du nyckeln till framgång.