SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER ENLIGT GDPR

Denna följande policy upprättats för Arbete och Utveckling i Sverige AB.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis när vi matchar dig mot lediga tjänster, marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar, uppfylla våra förpliktelser gentemot våra uppdragsgivare i form av Arbetsförmedlingen eller din lokala kommun och arbetsmarknadsförvaltning samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger när du kontaktar oss (som namn, mobilnummer, mejladress etc.) när du exempelvis fyller vårt kontaktformulär. Vid anställning hos eller genom oss kan vi även komma att spara mer information om dig för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig (bl.a. fullständigt personnummer, lönekontouppgifter, namn och adress).

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

För dig som har valt att skriva in dig i något av våra program via våra uppdragsgivare (exempelvis Arbetsförmedlingen) använder vi oss av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som vi får via våra uppdragsgivare där du har gett ditt samtycke.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får från Arbetsförmedlingen, där du har ditt samtycke och som vi behöver för att utföra den tjänst som vi är anlitade för.
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra webbinarim eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, söker anställning via oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt, i tillförlitliga system. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Vi kan komma att lämna ut nödvändiga uppgifter för att fullfölja vår service gentemot dig i de fall du har valt att söka jobb via oss, på uppdrag av våra uppdragsgivare (exempelvis arbetsförmedlingen). I de fallen använder vi dina uppgifter för att:

 • Presentera dig för arbetsgivare med anställningsbehov
 • Presentera dig för potentiella praktikplatssamordnare
 • Erbjuda dig service i samband jobbsökarprocessen.
 • Leva upp till våra avtal som vi har med i de fall du är inskriven hos oss via dem.

Cookies

I Arbete och utveckling i Sverige AB:s webbplatser använder så kallade cookies. Vi använder cookies för att samla in statistik i syfte att vidareutveckla webbplatsen och underlätta för dig som besöker webbplatsen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta. Stänger du av cookies förlorar du dock flera funktioner på vår webbplats.

Vidare använder hemsidan mjukvara för spårning som tillhandahålls av Google Analytics. Mjukvaran kan komma att spara en cookie på din hårddisk för att spåra ditt engagemang och hur du använder hemsidan.

Ansvar

Arbete och utveckling i Sverige AB (org nr 559245-2030) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Kontaktväg

Har du frågor gällande dataskydd, integritet och portabilitet av din data når du oss enklast på info@utvecklingsverige.se, ring 072 328 98 81 eller besök oss på Arbete och utveckling i Sverige AB, Sallerupsvägen 1, 212 18 Malmö.